Turneringsregler indendørs/udendørs

Der spilles efter de internationale spilleregler (dog uden de nye regler fra juli 2022).

Turneringsstruktur
Strukturen er gruppespil. De indledende runder starter tirsdag og overgår til A- og B-slutspil i slutningen af ugen.

A-slutspillet er for nr. 1 og 2 (evt. 3) i hver gruppe, og de resterende hold går i B-slutspillet.
U-11-, U-13- og U-15-kampe spilles udendørs. Alle U-17- og U-20-kampe spilles indendørs. Alle finalekampe inkl. U-11, U-13 og U-15 spilles på indendørsbaner.

Holdkort
Før første kamp skal holdkort afleveres til stævnekontoret. Kommer der nye spillere til, skal der udfyldes et nyt holdkort. Eftertilmelding af spillere kan foretages én gang i løbet af turneringen, og sidste frist for indskrivning af ekstra spillere er onsdag i festivalen kl. 20.00 til stævnekontoret. Dog kan dispensationsspillere ikke eftertilmeldes.

Hvis holdkortet ikke afleveres til tiden, kan holdet risikere at blive taberdømt med 0-5 som resultat.

Det er tilladt at bruge 16 spillere pr. kamp, men holdkortet kan indeholde flere end 16 spillere.

Det er tilladt for en spiller at spille på to hold tirsdag og onsdag, men disse to hold må ikke være i samme aldersgruppe:
a) Denne spiller kan enten spille med et ældre hold
b) eller også kan spilleren spille med et yngre hold, såfremt spilleren er maks. en årgang ældre (som dispensationsspiller).
Om torsdagen, fredagen og lørdag kan spilleren kun spille for ét hold. Hvis denne spiller spiller for et yngre hold som dispensationsspiller, skal stævnekontoret oplyses om dette.

Turneringsledelsen kan bede om at få fremvist legitimation, og det er derfor vigtigt, at hver deltager medbringer legitimation (fx sygesikring eller pas).

Den enkelte spiller skal bruge samme trøjenummer under hele turneringen.

Dispensationsspillere
En spiller betragtes som dispensationsspiller, hvis spilleren er ældre end den angivne aldersgruppe. Dispensationsspilleren må maks. være én årgang ældre.

Hvert hold må skrive maks. tre (3) dispensationsspillere på holdkortet, men der må maks. bruges to (2) af disse dispensationsspillere pr. kamp. Ved brug af dispensationsspillere med udgangspunkt i disse regler kan det pågældende hold stadig gå videre i turneringen med mulighed for at vinde.

Stævnekontoret SKAL informeres om evt. dispensationsspillere før første kamp ved stævnet. Dispensationsspillere SKAL stå på holdkortet med korrekt angivet årgang.

Aldersgrupper og spilletid GH22
U-11 2011/2012/2013. Spilletid: 2 x 15 minutter
U-13 2009/2010. Spilletid: 2 x 15 minutter
U-15 2007/2008. Spilletid: 2 x 20 minutter
U-17 2005/2006 Spilletid: 2 x 20 minutter
U-20 2002/2003/2004. Spilletid: 2 x 20 minutter

I de indledende kampe kører uret i pausen. Tiden for udvisninger stoppes dog. Der bruges ikke timeout.
I semifinaler og finaler stoppes uret i pausen.
Dommerskøn afgør, om tiden i ganske særlige tilfælde kan stoppes fx ved alvorlige skader eller røde kort, som kan kræve spilstop.

Ved pointlighed
1. Flest point indbyrdes
2. Måldifferencen i indbyrdes kampe
3. Måldifferencen i samtlige kampe
4. Flest scorede mål i puljen
5. Lodtrækning

I aldersgrupper, hvor bedste 2er eller 3er går videre:
I aldersgrupper hvor bedste 2er eller 3er går videre, gælder følgende regler for hvem, der går videre:
1. Samlet antal point
2. Måldifference
3. Flest point mod nr. 1 i puljen
4. Flest scorede mål mod nr. 1 i puljen
5. Lodtrækning

(i puljerne med 5 hold udgår dårligst placerede hold fra regnskabet)

Uafgjort efter semifinale eller finale
1. Omkamp på 1 x 5 minutter
2. Fem straffekast til hver (fem forskellige skytter)
3. Ét straffekast til hver, indtil der er fundet en vinder

I tilfælde af torden/lyn eller kraftig regn:
– Torden: Alle kampe udskydes øjeblikkeligt i tilfælde af torden eller lyn
– Kraftig regn: Alle kampe på Energi Viborg Stadium courts bliver flyttet til en anden bane i tilfælde af kraftig regn. Besked sendes ud via GH appen.
– Energi Viborg Arena 1, 2, 3, and 4 -> Viborg Katedralskole, Gammel Skivevej 2, 8800 Viborg (banerne ligger dog tættest på adressen Gammel Aalborgvej 6, 8800 Viborg)

Diskvalifikation og karantæne
Diskvalifikation, som ikke skyldes 3 x 2 minutters-udvisning, indberettes til turneringsledelsen og medfører min. 1 kamps karantæne i den følgende kamp. I grove tilfælde kan der idømmes 2 kampes karantæne eller udelukkelse for resten af stævnet.

Protester
Protestskemaer udleveres ved tidtagerbordet og skal være turneringsledelsen i hænde senest 1 time efter kampen. Ved aflevering af skriftlig protest til stævneledelsen skal medfølge et depositum på 375 DKK/50€, som tilbagebetales i tilfælde af medhold.

Diverse
Holdene skal være omklædt og spilleklar 5 minutter før det fastsatte spilletidspunkt.
Udebliver et hold, taberdømmes holdet 0-5.
Harpiks må ikke anvendes for U-11 og U-13. Harpiks er tilladt fra U-15.
Fodboldstøvler må gerne benyttes på Ringkjøbing Landbobanken og Viborg Katedralskole men ikke på Energi Viborg Stadium courts.

Det sidstnævnte hold i turneringsplanen
– medbringer reglementeret bold
– skifter trøjer/påtager overtrækstrøjer i tilfælde af farvelighed
– giver bolden op

Boldstørrelser
– 58-60 cm/str. 3: U-20 drenge og U-17 drenge
– 54-56 cm/str. 2: U-15 drenge, U-20 piger, U-17 piger, og U-15 piger
– 52-54 cm/str. 1,5: ingen
– 50-52 cm/str. 1: U-13 drenge og U-13 piger
– 46-48 cm/str. 0: U-11 drenge og U-11 piger

Dommere
U-11 og U-13: Indledende og slutspilskampe dømmes af én dommer.
U-15, U-17 og U-20: Alle kampe dømmes af to dommere.
Alle finaler dømmes af to dommere.